acfc training sandbagging

How To Protect Yourself Against flood


The best flood control tips you can possibly know.


"Flood Control Awareness Training" you will learn


You will get a better understanding of basic questions about any flood situation, information that will help you prepare future calamities.

What people are saying about us!

orland zamora

Ang aking natutunan sa pagsusulit ay mahusay ang kanilang produkto kesa sa Sandbagging. Madali ang paglagay ng RS Barrier, konti na ang tao na kailangan, hindi pa pagod, at konti lang ang oras.
Sana ipagbigay din alam sa gobyerno para mapabuti ang kapaligiran ng bawat kumunidad.

Orland ZamoraRRMC RespondentAngeles City

The training is enjoyable and there’s a lot of new things that I learned.
Masaya kami sa nalamang bagong gamit galing Germany matibay at mabilis ikabit ito.

Darwin RaymundoStudentBrgy. Amsic

This training is a good opportunity to learn how to handle flush flood, how to get ready if rain or typhoon is coming.

Rodolfo BasilioMarcos Village
ace castro

Mas maganda yung flood Control kesa sa sandbag kasi maaksaya sa oras ang sandbag and Flood Control naman ay madaling ilagay. Masarap sa pakiramdam kasi natutunan ko ang bagong produkto. Sana marami pang mag training para marami ang nakakaalam sa bagong produkto.

Ace CastroAngeles City

I’ve learned from this training how to use the RS barriers.
Sana ay marami kayong matulungan.

Felimon VirayBrgy. Masantol